“Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca”, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH podnijeli su peticiju za proglašenje nekropole stećaka “Katica” u Bistrici nacionalnim spomenikom

Peticiju su uspješno pripremili mladi arheolazi Franjo Leovac i Mirza Kapetanović  koji trenutno rade sa  povijesničarom Fahrudinom Burićem na evidentiranju predmeta u Muzeju Franjevačkog samostana u Jajcu, jednom od najstarijih muzeja u BiH.

Nekropola stećaka Katica u selu Bistrica odmah pored katoličke crkve, jedna je od najljepših nekropola u Jajcu. Nekropola broji 27 stećaka. U gradu Jajcu do prošle godine se znalo za 9 nekropola sa ukupno 118 stećaka, a prošle godine prilikom provođenja pilot projekta „Registriranje stećaka u BIH“ pronađeno je i zabilježeno 31 nekropola s preko 380 stećaka.

Ovo registriranje su provodili arheolozi Edin Bujak i Dijana Koljić uz pomoć “Društva za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca”.

 

 

(Tvrtko Zrile/Jajce Online)